Ronsbukta Småbåthavn pumpestasjon og parkeringsplass


Kunde: Kristiansand Eiendom
Pumpestasjon, 800m sjøledning og parkeringsplass.