Godkjenninger


Sentrale godkjenninger Tiltaksklasse
Prosjekterende Veg-, utearealer og landskapsutforming 2
Prosjekterende Miljøsanering 1
Utførende Innmåling og utstikking av tiltak 2
Utførende Veg- og grunnarbeider 3
Utførende Landskapsutforming 2
Utførende Vannforsynings- og avløpsanlegg 3
Utførende Sanitærinstallasjoner 1
Utførende Riving og miljøsanering 1

Annet

  • Godkjent opplæringsbedrift
  • Ansvarsforsikring
  • Yrkesskadeforsikring