Birkeland Barneskole


Kunde: Birkenes kommune.
Gang og sykkelsti, fotballbane og ballbinge.