ISO sertifisert 07.09.2021


Holbæk Anlegg AS er nå blitt sertifisert i ledelsessystem for kvalitet og ytre miljø.
ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015